Stel cookie voorkeur in

Huisvesting

De werkgroep huisvesting houdt zich hoofdzakelijk bezig met het thema Huisvesting binnen de GMR. De belangrijkste leidraad hiervoor is het Integraal Huisvestingsplan 2017-2022(IHP). Hierin zijn alle processen en plannen opgenomen die van belang zijn voor de schoolgebouwen van DeBasisFluvius. Een aantal gebouwen zal de komende jaren opnieuw gebouwd worden en veel schoolpanden zullen worden verduurzaamd.

De voornaamste speerpunten van deze werkgroep zijn:

  • Duurzaamheid
  • Betrokkenheid van alle actoren; m.n. de kinderen, de leerkrachten en de omwonenden (in geval van nieuwbouw)
  • Groene schoolpleinen
  • Rekening houden met veranderend onderwijs in de vormgeving van de nieuwe schoolgebouwen.

De werkgroep Huisvesting zal dit regelmatig afstemmen met voornamelijk de werkgroepen Bedrijfsvoering & Financiën  en Onderwijskwaliteit & ICT.

Wil je meer weten of je aanmelden als GMR-lid?

Stuur dan een e-mail naar officemanagement@debasisfluvius.nl.