Stel cookie voorkeur in

De Dorendal

Bachlaan 23
6865 EN Doorwerth

(026) 33 33 892

directeur: mevrouw (W.) Wieneke Reith
wieneke.reith@debasisfluvius.nl

www.dedorendal.nl

Samenwerken, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, reflectie 

De Dorendal is een interconfessionele school voor Daltononderwijs in het bosrijke Doorwerth. De Dorendal is een school waarin we ruimte geven aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten.  We zetten kinderen in hun kracht zodat zij, nu en in de toekomst, hun weg vinden in de maatschappij. Daltononderwijs is voor De Dorendal de rode draad. 

In ons onderwijs zijn wij geïnspireerde en enthousiaste leerkrachten die een onderzoekende en lerende houding bij kinderen stimuleren.  We spreken de kinderen hierbij op het juiste niveau aan. We stimuleren wat goed gaat en van fouten leren we. Als team zijn wij voortdurend in ontwikkeling en blijven wij ons  professionaliseren.  Hierbij zijn wij in staat om elkaars kwaliteiten te zien, in te zetten en te waarderen. Dit bereiken wij in een open en plezierige sfeer.

In ons contact met ouders tonen wij een open communicatie en respectvolle houding met als doel een optimale samenwerking, waarin we laten zien dat we uw inbreng waardevol vinden. School, thuis en dorpsgemeenschap vormen een leefomgeving  waarin positieve sociale interactie centraal staat, zodat De Dorendal voor Doorwerth een veilige plek is om te leren en op te groeien.

Voor iedereen
De Dorendal heeft ervaring met het maken en uitvoeren van arrangementen voor kinderen met autisme, Downsyndroom en gedragsproblemen.