Stel cookie voorkeur in

De Lingelaar

Venlosingel 212-214
6845 JE ARNHEM

(026) 38 31 646

directeur: dhr. H. (Hessel) Luesink
hessel.luesink@debasisfluvius.nl

​www.delingelaar-arnhem.nl

Samen elke dag een beetje beter

Ieder mens heeft de behoefte om te leren en zich te ontwikkelen. Een kind doet dat van nature. Ook het team van de Lingelaar wil blijvend leren en ontwikkelen. Samen zorgen we ervoor dat het onderwijs aan uw kind elke dag een beetje beter wordt. Samen leren, samen werken, samen leven.

Waar staan wij voor
Ieder kind is uniek. Ieder kind heeft recht op een stimulerende onderwijsomgeving waarbij wij inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen. Wij streven naar het hoogst haalbare voor ieder kind zodat zij binnen hun mogelijkheden tot optimale prestaties kunnen komen. Wij werken zoveel mogelijk in homogene jaargroepen waarbinnen wij differentiëren op minimaal drie niveaus.

Blijvend leren
Een school is een lerende organisatie. De leerkrachten op de Lingelaar scheppen een schoolomgeving die uitnodigt en uitdaagt om te leren en te ontwikkelen. Een voorwaarde is dat leerkrachten zichzelf ook blijven ontwikkelen. Op onze school werken veel leerkrachten met specialistische opleidingen. Een reken-, lees- en gedragsspecialist maken deel uit van ons team. We zijn een academische opleidingsschool en werken nauw samen met de Pabo.

De Leerlingenraad
Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op onze school. Kinderen kunnen zelf vaak heel goed vertellen wat ze wel en niet leuk vinden aan hun school. Op de Lingelaar is er plek voor hun mening. Elke zes weken is er een vergadering van de Leerlingenraad. Daarin praten kinderen mee over allerlei onderwerpen die hen aangaan. 

Meer succes met betrokken ouders
Uit onderzoek blijkt dat een goede samenwerking tussen school en thuis leidt tot betere prestaties bij kinderen. De Lingelaar investeert daarom in een goede samenwerking met ouders. Naast de rapportgesprekken organiseren wij ouderochtenden en –avonden waarbij u als ouder mee kunt denken over verschillende onderwerpen.