Stel cookie voorkeur in

't Panorama

Mesdaglaan 70
6813 GS ARNHEM

(026) 44 32 926

directeur: dhr. M. (Mathijs) van Londen
mathijs.vanlonden@debasisfluvius.nl

bspanorama.nl

Eigentijdse kijk en weidse blik

Een voorwaarde om tot leren en werken te komen, is je prettig en veilig voelen. Op 't Panorama zorgen we voor die veilige, prikkelende en verrijkende leeromgeving o.a. door aandacht te hebben voor elkaar en voor ieders manier van leren. Wij vinden het belangrijk om de kinderen een zo breed mogelijke basis mee te geven. Zodat ze goed beslagen ten ijs komen in het voorgezet onderwijs en als individu in de maatschappij.

Basisschool ’t Panorama is een vernieuwingsschool. Dit betekent dat de school de beste ingrediënten uit de verschillende onderwijsconcepten selecteert ten einde het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte van de leerlingen. Hiervoor gebruikt de school de weektaak vanuit het Daltononderwijs. De combinatiegroepen vanuit het Jenaplan onderwijsconcept en het thematisch werken vanuit onder andere Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Vijf waarden

1. Verwondering
Het bewust leren kijken en je laten verrassen door de kleine, gewone dingen om je heen. We stimuleren een nieuwsgierige houding door middel van het stellen van vragen en het creëren van een uitdagende leeromgeving. We staan open voor vernieuwing en ontwikkeling. De kinderen leren, zien en genieten van de natuur en cultuur. De opgedane ervaringen worden met elkaar uitgewisseld om zo onszelf, elkaar en de wereld beter te leren kennen en te waarderen.
2. Ruimte geven
Elk mens is anders. Ieder heeft zijn eigen talenten, levensvisie en achtergrond. Wij willen elkaar de ruimte geven door ieders eigenheid en levensovertuiging te leren kennen en te respecteren. Hierover gaan we met elkaar in gesprek en staan stil bij verschillende ideeën, meningen en godsdiensten, waarbij we de christelijke godsdienst als uitgangspunt nemen.
3. Integriteit
Deze karaktereigenschap houdt in dat we betrokken, eerlijk en oprecht zijn en we staan achter onze keuzes die we bewust maken. We zijn betrouwbaar en houden ons aan afspraken.
4. Veiligheid
Op t Panorama kunnen kinderen en medewerkers zichzelf zijn. Zij voelen zich veilig en erkend door het uitspreken van waardering en het bespreekbaar maken van onderlinge meningsverschillen. We luisteren bewust en blijven met elkaar in gesprek.
5. Verantwoordelijkheid
Iedereen op school is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling en gedrag. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de school en haar omgeving.