Stel cookie voorkeur in

De Expeditie

Brabantweg 101-103
6844 GA  ARNHEM

(026) 38 13 862

directeur: mevr. M. (Mariska) Roos
mariska.roos@debasisfluvius.nl

www.expeditie-arnhem.nl

Waar uw kind echt gezien wordt

De Expeditie is een overzichtelijke school waar rust en duidelijkheid voor de leerlingen samen gaan met een warme, open sfeer. De deuren van de klassen staan letterlijk open, dat tekent het klimaat in de school.
We zorgen dat kinderen betrokken zijn bij hun onderwijs en daardoor optimaal en met plezier kunnen, willen en durven leren. We bieden gestructureerd onderwijs met ruimte voor de individuele mogelijkheden van elke
leerling.

Openbaar onderwijs
Op De Expeditie leren we kinderen respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Alle kinderen moeten weten dat ze er toe doen, dat ze belangrijk zijn en dat ze talenten hebben.

Ons onderwijs
Taal en rekenen hebben een belangrijke plek in ons rooster. Met een goede klassikale instructie en ruimte voor individuele mogelijkheden van de leerlingen. Met coöperatieve leerstrategieën leren we kinderen samenwerken en betrokkenheid bij hun eigen leerproces. We zetten ICT-middelen als iPads in en in de bovenbouw leren kinderen hun huiswerk te plannen en hebben ze een eigen agenda. Engels staat in de bovenbouwgroepen structureel op het programma.

Een aantal keer per jaar is er een Jeroentjestheater, waar kinderen voor elkaar en voor hun ouders optreden. In het creativiteitscircuit werken kinderen aan vakken als techniek, dans en handvaardigheid. Hiervoor hebben we een geweldig kook/techniek lokaal. Vanaf groep 3 hebben alle kinderen bewegingsonderwijs van een vakdocent.