Stel cookie voorkeur in

Hugo de Grootschool

Thorbeckestraat 21
6828 TT  ARNHEM

(026) 44 31 926

directeur: mevrouw A. (Ans) Lips
ans.lips@debasisfluvius.nl

hugodegrootschool.nl

Samen leren, samen werken en samen leven

De Hugo de Grootschool ligt op een rustige en groene plek op de grens van de wijken het Broek, het Statenkwartier, het Spijkerkwartier, Molenbeke en Presikhaaf. Goed onderwijs betekent voor ons: uit de kinderen halen wat er in zit. Door orde, rust en structuur te bieden en kinderen op een positieve manier te benaderen, is er een op leren gericht klimaat. Er is voor ieder kind een passend aanbod.

De Hugo de Grootschool is een plek waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Iedereen hoort er bij en wordt gerespecteerd en gewaardeerd om wie hij/zij is. Goed onderwijs is voor ons: uit de kinderen halen wat er in zit. Daarin zijn we ambitieus. We willen dat kinderen met plezier naar school gaan en dat ze veel leren. Er is veel tijd ingeruimd voor de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen omdat deze vakken de basis zijn voor succes op school en in de samenleving. 

De kinderen krijgen daarnaast lessen in sociaal-emotionele vorming, wereldoriëntatie, expressie en beweging. dragen. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheden kunnen nemen en dragen. Daarom stimuleren we het samen leren en samen werken, het van elkaar leren en elkaar helpen. Hierbij hoort een goede werkhouding. We leren de kinderen hoe ze problemen kunnen oplossen. Door positieve bevestiging stimuleren we bij kinderen het geloof in eigen kunnen.