Stel cookie voorkeur in

Het Mozaïek

Eimerssingel-Oost 264
6834 CZ  ARNHEM
(026) 32 17 088

Zwanebloemlaan 2
6832 HG Arnhem
(026) 32 16 844

Proces Opvang Locatie
Groningensingel 1225
6835 HZ Arnhem
 

directeur: mevrouw C. (Carola) Peters
carola.peters@debasisfluvius.nl

hetmozaiek.nl

Samen sterk in goed onderwijs

Het Mozaïek is een basisschool die gaat voor kwalitatief goed onderwijs. Elke dag staat er een enthousiast en gedreven team van leerkrachten voor uw kind klaar. De school legt haar prioriteit bij de basisvaardigheden taal, rekenen, lezen en kennis van de wereld. Dit zijn de sleutels tot het succesvol functioneren in de samenleving. Daarnaast besteedt de school veel aandacht aan vaardigheden die het respect, begrip voor elkaar en samenwerking bevorderen.

De school heeft een heldere onderwijsvisie en is ambitieus. Ze werkt in jaargroepen. Het schoolklimaat is veilig, positief en op leren gericht. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren nadenken over hun gedrag en verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken in het leven. Wij willen dat kinderen optimale kansen krijgen binnen de eigen mogelijkheden. Dit betekent voor ons: uit leerlingen halen wat erin zit en ze meegeven dat ze iets kunnen, dat zij iemand zijn en dat zij iets betekenen in deze maatschappij.

Excellente basisschool
De school is zes jaar op rij erkend en gewaardeerd met het predicaat 'Excellente school'. Volgens de juryrapporten van het ministerie van OC&W en de inspectie van het onderwijs excelleert de school in:

  • Lerende organisatie
  • Verbetercultuur
  • Goede resultaten

Onderwijs aan asielzoekerskinderen
Het Mozaïek verzorgt ook het onderwijs aan asielzoekerskinderen in Arnhem-Zuid aan de Groningensingel in de Proces Opvang Locatie (POL) van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). Er is een onderbouwgroep (4 -8 jaar) en een bovenbouwgroep (8 – 12).  De opzet van een POL is, dat mensen ongeveer 3 tot 6 weken verblijven, soms is dit langer. De mensen in de POL zitten aan het begin van hun asielzoekersprocedure.

De leerlingen hebben diverse culturele- en sociaal economische achtergronden en spreken over het algemeen weinig tot geen Nederlands. Een deel van de kinderen heeft al Nederlands onderwijs genoten bij een vorige opvanglocatie.

De primaire taak van de school is het geven van kwalitatief goed onderwijs, dat uitgaat van de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Kinderen die net in Nederland zijn, hebben onvoldoende taalvaardigheid in het Nederlands om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in het reguliere onderwijs en zijn nog onbekend met het Nederlandse onderwijssysteem. In de eerste opvang hebben ze een gemeenschappelijke onderwijsbehoefte, namelijk zo snel mogelijk mee kunnen doen in het reguliere onderwijsprogramma.  We hechten er groot belang aan om de kinderen een positieve eerste kennismaking te geven met het Nederlandse onderwijs.

Kinderen worden de juiste handvatten geboden om een
goede start te kunnen maken in het Nederlandse onderwijs.

Samenwerking
Als ouder bent u de belangrijkste partner van de school. U kent uw kind het best. Wij zijn een hechte gemeenschap: samenwerking en binding met ouders hebben wij hoog in het vaandel staan.