Stel cookie voorkeur in

Het Klinket

MR.J.M. de Kempenaersingel 4a
6836 MH  ARNHEM

(026) 32 74 168

directeur: mevrouw L. (Loes) Hilderink
loes.hilderink@debasisfluvius.nl

klinket.nl

Waar ook uw kind welkom is!

Het Klinket is een christelijke basisschool. Ieder kind is er welkom, wat zijn achtergrond of levensbeschouwing ook is. Ons uitgangspunt daarbij is: wij hebben respect voor elkaar. Wij gaan op een persoonlijke manier met  kinderen om. Het is belangrijk dat zij zich gewaardeerd voelen en serieus genomen. Wij willen uw kind leren om oog te hebben voor anderen en zich mede verantwoordelijk te voelen voor het grote geheel.

Samen
Goed kunnen samenspelen en samenwerken is voor ons een uitgangspunt. Om die reden werken we met de methode Vreedzame School. Daarin worden de kinderen uitgedaagd om initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken te zijn.

Talen
Om de kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, waarin communicatie een hoofdrol speelt, is taal een van onze  speerpunten. Omdat de wereld niet ophoudt bij Nederland, krijgen de kinderen vanaf groep 1 Engels. Jonge kinderen maken zich spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen. Door het leren van een nieuwe taal wordt bovendien het talige gedeelte van de hersenen geprikkeld, wat een gunstige invloed heeft op het leren van de Nederlandse taal. Lezen wordt erg gestimuleerd. Wij zijn trots op onze goed ingerichte bibliotheek met mooie lees- en informatieboeken.

Samenwerking
In Brede school de Kempenaer werken wij intensief samen met Peuter Thuis (kinderdagverblijf 0-4 jaar), Tussen Thuis(buitenschoolse opvang), Jip en Janneke (peuterspeelzaal) en de buurschool Pieter de Jong. Samen bieden wij onze kinderen een veilige omgeving, waarbij er een kwalitatief goed en gevarieerd dagprogramma is voor kinderen van 0 tot 14 jaar. Voorbeelden hiervan zijn: kennismakingslessen judo voor alle groepen,  klimmen, naschoolse cursussen zoals musicallessen, wetenschap en techniek, zaalvoetbaltraining.