Stel cookie voorkeur in

Het JongLeren

Pallas Atheneplein 2
6846 XA  ARNHEM

(026) 38 90 410

directeur: dhr J. (Jack) van der Beek
jack.vanderbeek@debasisfluvius.nl

hetjongleren.eu

Leren van en met elkaar

Op het JongLeren leren de kinderen al jong wie ze zijn en wat ze allemaal kunnen! Rekenen, lezen en taal leren de kinderen van hun leerkracht en van elkaar. Ook leren ze dan sociale vaardigheden op natuurlijke en gestructureerde wijze. Het hele jaar werken de kinderen met thema’s. Daar gaan de kinderen enthousiast mee aan de slag in zes ateliers: wereld, taal, rekenen, kunst, drama-muziek en wetenschap-techniek.

Leren
Kinderen komen op school om te leren, niet alleen de bekende schoolvakken, zoals rekenen, taal, lezen en schrijven, maar nog veel meer! Ze leren wie ze zijn, wat ze kunnen, waar ze goed in zijn en wat ze beter samen kunnen dan alleen. Ze worden nieuwsgierige, creatieve mensen met zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en veel initiatieven net als de jongleurs in een circus. Deze leerhouding  kan een leven lang mee. We beginnen elke dag met lessen. Hierbij gaan we uit van wat uw kind al kan en wat hij nodig heeft. Doelgericht gaan we samen aan de slag! De kinderen werken het hele jaar door aan vijf thema's. De thema's worden na acht weken afgerond met presentaties waar ook ouders vaak aan bijdragen. De hele school bruist dan.

Atelier-werk
Na de lessen gaan de kinderen lekker aan de slag in ateliers. De leerkrachten ontwikkelen zelf allerlei activitei- ten, proefjes, onderzoeken en spellen om de kinderen te helpen hun kennis toe te passen in de praktijk.

De pijlers van onze school:

  • Kennis verwerven
  • Kennis toepassen
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden

Het JongLeren staat voor:

  • Leerlingen die jong en leergierig zijn
  • Bevlogen leerkrachten
  • De kunst van alles in balans brengen
  • Veel geduld, oefening, doorzettingsvermogen
  • Kinderen die trots laten zien wat ze kunnen