Stel cookie voorkeur in

Heijenoordschool

Gentiaanstraat 25
6813 ES  ARNHEM
(026) 44 50 676

Diependalseweg 2
(026) 44 56 365

directeur: mevrouw J. (Judith) van der Hidde
judith.vanderhidde@debasisfluvius.nl

www.heijenoordschool.nl

Wijsheid begint met verwondering

Geen kind is gelijk aan een ander. dat is ons uitgangspunt op de Heijenoordschool. Alle kinderen zijn bijzonder en hebben specifieke talenten. We geven ieder kind de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen. Op onze Jenaplanschool worden niet alleen de basisvaardigheden rekenen en taal aangeleerd, maar ook sociale vaardigheden en is er ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

Uitdagend onderwijs
Voor de wereld van morgen zijn goed opgeleide mensen nodig. We willen kinderen vormen tot actieve, kritische en zelfverantwoordelijke medeburgers. Mensen die geleerd hebben te organiseren, te communiceren, durven te ondernemen en creatief zijn. Aspecten van het leven die op onze school veel aandacht krijgen.

Pedagogische school
Onze school is een pedagogische school waar samenleven centraal staat. Kinderen, ouders en teamleden werken samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Dit gebeurt in stamgroepen, groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Oudere kinderen trekken met jongere op, leren van en met elkaar. Door het leeftijdsverschil is er minder wedijver en accepteren kinderen eerder dat iedereen anders is. De band met de stamgroepsleider is essentieel en daarom blijft uw kind drie jaar in een zelfde stamgroep.

Groene omgeving
De Heijenoordschool heeft een unieke schoolomgeving. Rondom de school liggen behalve een speelveld en een speelplaats ook een survivalbosje en een grote onderwijstuin. De tweede locatie ligt zelfs echt in het bos. De omgeving biedt ruimte, rust en volop de gelegenheid om van alles te ontdekken.