Stel cookie voorkeur in

De Parkschool

Kinderkamp 7
6825 JA  ARNHEM

(026) 36 11 134

directeur: mevrouw P. (Petra) Herbrink
petra.herbrink@debasisfluvius.nl

de-parkschool.nl (in ontwikkeling)

Een school voor iedereen

De Parkschool is een openbare basisschool in Presikhaaf-Oost. Een wijkschool, met veel ruimte in en om de school. We staan bekend als een school waar ouders welkom zijn en als partner worden gezien in de leerontwikkeling van hun kind(eren). De school ligt in een groen park met een groot speelplein. Hier is ruimte voor sportieve activiteiten. We werken met een continurooster.

De Parkschool is de ‘wijkschool’  waar we elkaar allemaal kennen en kinderen en ouders/verzorgers zich snel thuis voelen. Bij ieder kind zijn we gericht op hun maximale ontwikkeling. Dat doen we in een sfeer waarin iedereen zich welkom en  gewaardeerd voelt, zowel kinderen, ouders/verzorgers als leerkrachten.

Oog voor onderwijsbehoefte

Op De Parkschool zien wij het als een uitdaging de talenten van ieder kind te ontdekken en te versterken. Ieder kind leert verschillend. Wat voor de één vanzelfsprekend is, kan voor een ander lastig zijn. Wij streven ernaar om alle kinderen, voor wie wij de beste plek zijn, zo goed mogelijk te begeleiden.

Als school willen wij kinderen maximale kansen bieden. Onze leerkrachten zijn competent in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Zij gebruiken actuele en gedigitaliseerde middelen om onderwijsbehoeftes van leerlingen in kaart te brengen en hiermee hun onderwijs te optimaliseren. De Parkschool kenmerkt zich door een hoge mate van effectieve lestijd en leeropbrengsten.