Stel cookie voorkeur in

De Witte Vlinder

Kloosterstraat 85a
6824 RC  ARNHEM

(026) 44 26 479

directeur: mevrouw R. (Roswitha) Goldsmid
roswitha.goldsmid@debasisfluvius.nl

bsdewittevlinder.nl

Doelgericht onderwijs

De Witte School is een prachtige monumentale school en heeft sinds haar ontstaan in 1929 altijd een belangrijke plek ingenomen in de wijken de Geitenkamp en de Paasberg. De naam is ontleend aan de wit geschilderde bakstenen gevel. De school telt 130 leerlingen (verdeeld over 6 groepen) en groeit gestaag. Opvang tussen de middag is geregeld d.m.v  een continurooster.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen:
•    zich veilig voelen op school
•    begripvol leren omgaan met elkaar en met hun docenten
•    presteren op een voor hen zo hoog niveau
•    leren creatief te zijn op een breed gebied
•    leren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling.

Om onze uitgangspunten waar te maken werkt onze school opbrengstgericht met convergente differentiatie. Alle groepen werken met het programma Leefstijl, omdat we veel waarde hechten aan de sociaal emotionele vorming van de kinderen. Ze leren goed en respectvol met elkaar omgaan.