Stel cookie voorkeur in

De Troubadour Elden

RijkswegWest 63
6842 BB  ARNHEM

(026) 38 14 623

directeur: de heer M. (Math) Smeets
math.smeets@debasisfluvius.nl

troubadour-elden.nl

Jenaplan Christelijke basisschool

Op onze school krijgt elk kind de gelegenheid het beste uit zichzelf te halen, maar niet alleen voor zichzelf! We leren samenwerken en samenleven om later in de samenleving mee te kunnen bouwen aan een vreedzame, democratische maatschappij. Groepsleerkrachten, kinderen en ouders zorgen voor een prettige en veilige sfeer. We stimuleren en waarderen ouderbetrokkenheid.

Leren samenleven
We vinden dat kinderen het beste leren samenleven en samenwerken in stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. We hebben driejarige stamgroepen met 4-6 jarigen (onderbouw), 6-9 jarigen (middenbouw) en  9-12 jarigen (bovenbouw). Een kind zit drie jaar in dezelfde stamgroep bij dezelfde groepsleerkracht(en) Het bevordert de wederzijdse relatie met andere kinderen en de groepsleerkracht. De rol van een kind in de stamgroep verandert van jongste, middelste naar oudste in de groep. Kinderen gaan zich competent voelen, kunnen hulp vragen en geven, worden verantwoordelijk en leren rekening te
houden met de ander.