Stel cookie voorkeur in

De Schatgraaf

Meikers 3
6846 HR  ARNHEM

(026) 38 91 008

directeur: mevrouw T. (Thea) Bootsma
thea.bootsma@debasisfluvius.nl

deschatgraaf.nl

Waar leren een ontdekkingsreis is

De naam van onze school heeft een bijzondere betekenis. De Schat staat voor het ontdekken van de rijkdom aan kwaliteiten en talenten die een ieder in zich heeft. Graaf betekent waterloop, de ‘stroom’ waarlangs een brede ontwikkeling verloopt. Het team zorgt ervoor dat de school een plek is waar ieder kind zich veilig voelt en waar je jezelf mag zijn. Waar kinderen met plezier samen werken en leren en zich ontwikkelen en groeien op een eigen unieke manier.

Waar staan we voor
Ieder kind kan en wil leren. We hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij zien ouders als educatief partner. Door de betrokkenheid en afstemming met ouders willen
we de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen vergroten op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Op De Schatgraaf creëren wij een rijke leeromgeving waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen op cognitief, creatief, motorisch en sociaal emotioneel gebied. We komen tegemoet aan de verschillende  onderwijsbehoeften van kinderen. De talenten en mogelijkheden van ieder kind zijn uitgangspunt waarmee wij naar verschillen kijken en de ontwikkeling van kinderen begeleiden, zodat zij optimaal zijn voorbereid op
hun rol in onze samenleving.

21st century skills 
De samenleving verandert voortdurend. Het betekent dat er in de toekomst naast de competenties zoals we die kennen, andere en nieuwe competenties nodig zijn. Vaardigheden als samenwerken, creativiteit, ICT-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden. De ontwikkeling van deze vaardigheden, ook wel de 21st century skills genoemd, krijgen steeds meer een plek in ons onderwijs. Dit is nodig om de kinderen van onze school goed voor te bereiden op hun toekomst.