Stel cookie voorkeur in

De Monchyschool

Lupinestraat 12
6841 GD  ARNHEM

(026) 32 12 674

directeur: mevrouw M. (Mariken) Goris

mariken.goris@debasisfluvius.nl

monchyschool.nl

Alles uit kinderen halen

De Monchyschool is een moderne en open school. Dit merk je zodra je de school binnenloopt. We praten met elkaar en luisteren echt. We kennen en helpen elkaar. We vinden dat we het samen beter kunnen dan alleen. Ouders horen bij hun kinderen. Wij zien ouders daarom als partner bij ons werk. Kinderen leren samen met Coöperatief Leren. In Kindcentrum de Spil werken we intensief samen met onze buurschool, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de wijk. We vullen elkaar aan. Samen voor ieder kind.

Elke dag samen een stukje beter
Elk kind ontwikkelt zich op een eigen, unieke manier. Op De Monchyschool zijn er verschillen in taalafkomst en (taal)ontwikkeling. Dat vraagt om passend onderwijs en om verantwoorde, gestructureerde lesprogramma’s. De school heeft een balans gevonden in het goed omgaan met verschillen tussen kinderen en aandacht voor groepsvorming en saamhorigheid. Op deze manier worden (ontwikkelings)mogelijkheden die kinderen bezitten het beste benut. De school wordt meer en meer een lerende omgeving voor iedereen. Ook leerkrachten leren elke dag van en met elkaar door samen verbeteringen voor te bereiden en uit te voeren. 'Elke dag samen een stukje beter', is het motto voor kinderen, ouders en leerkrachten.

We hebben kleine groepen zodat er aandacht en ruimte is voor elk kind. We hebben remedial teachers en een onderwijsassistente voor extra zorg en begeleiding. Leren is: actief aan de slag met rekenen en taal, op ontdekking gaan, doorzetten, sociale vaardigheden oefenen. Nieuwsgierige kinderen met zelfvertrouwen kunnen de hele wereld aan.

Warmte, veiligheid en uitdaging, creativiteit, actief leren, heel veel taal: daar doen kinderen het goed op!