Stel cookie voorkeur in

De Mariënborn

Mariënbergweg 28
6862 ZM  OOSTERBEEK

(026) 33 35 274

schoolleider: de heer R. (Rik) Vooijs

rik.vooijs@debasisfluvius.nl

demarienborn.nl

We kennen elkaar

In Oosterbeek-Laag ligt Daltonschool De Mariënborn. Ons team is een mooie mix van ervaring, nieuwe inzichten en verhouding juffen en meesters! Door de jaren heen hebben wij als team de sterke punten van verschillende onderwijsvormen gecombineerd en zijn zo gekomen tot ons eigen Mariënbornbeleid. Dat eigen beleid hebben we nu een duidelijk herkenbaar gezicht gegeven: Daltononderwijs. Als logisch vervolg op wat we al doen en hebben.

Daltononderwijs
Ieder kind heeft een eigen tempo, een eigen niveau en een heel eigen behoefte aan begeleiding en sturing. Om elk individueel kind tot zijn recht te laten komen, hebben wij de kwaliteiten van het kind hard nodig. Samenwerken, zelfstandigheid, keuzevrijheid, reflectie en daarin zelf verantwoordelijkheid nemen, zijn onmisbare bouwstenen om dit te realiseren. 

Identiteit
Onze school is een oecumenische basisschool waar kinderen met elkaars levensbeschouwing en godsdienst in aanraking komen. We
zijn open en belangstellend naar elke levensovertuiging, hebben respect voor elkaars godsdienst en proberen die houding ook bij de kinderen te stimuleren.