Stel cookie voorkeur in

Daltonschool Confetti

Pallas Atheneplein 2
6846 XA  ARNHEM

(026) 38 90 114

directeur: mevrouw C. (Christel) Hensema
christel.hensema@debasisfluvius.nl

daltonschool-confetti.nl

Een kleurrijke school: ieder kind is welkom

Daltonschool Confetti is een jonge groeiende moderne basisschool gevestigd in MFC Omnibus in de Schuytgraaf, Arnhem-Zuid. Confetti is de enige Daltonschool in Arnhem. Daltononderwijs bereidt de kinderen vanuit haar kernwaarden voor op de maatschappij van nu en die van de toekomst. Op Confetti gebeurt dat onder andere door het werken met weektaken (onderwijs op maat), de inzet van wisselende werkvormen, de begeleiding van de leerlingen door een gedreven enthousiast gemêleerd team en de vrijheid in gebondenheid binnen het multifunctionele schoolgebouw. 

Het Daltononderwijs kenmerkt zich vanuit de volgende kernwaarden; 
Vrijheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Effectiviteit en Reflectie

Deze kernwaarden zie je gedurende een schooldag binnen de gehele school terug. Onze school groeit en is voortdurend in beweging, het team volgt de ontwikkelingen, anticipeert, innoveert en zorgt dat ieder kind elke dag gezien wordt en de kans krijgt zich te ontwikkelen op zijn/ haar niveau.

Daltonschool Confetti is een interconfessionele basisschool. Kinderen staan tussen diverse geloofsovertuigingen in waarbij er ruimte is voor iedereen. Op Confetti willen we de kinderen iets mee geven maar niets opleggen zodat zij daarin uiteindelijk eigen keuzes kunnen maken. De grote jaarfeesten zijn echter wel geënt op de Christelijke traditie waarbij er volop ruimte is om andere godsdiensten en overtuigingen te betrekken.

Van harte welkom om een keer mee te komen kijken, luisteren een sfeer proeven op onze mooie school! 

 

Mooie ontwikkeling is dat Daltonschool Confetti een nieuwe school gaat bouwen passende bij haar uitgangspunten! De bouw van onze nieuwe school iets verderop in Schuytgraaf, in Buurt aan de Weide, start begin kalenderjaar 2020! De planning is dat het nieuwe kleinschalige schoolgebouw, met eigen voorschoolse en naschoolse voorzieningen en peuteropvang er in mei 2021 zal staan en in gebruik genomen gaat worden.

Hier een artist impression van de buiten- en binnenkant.