Stel cookie voorkeur in

Basisschool ASV

Diependalseweg 2
6813 GE ARNHEM

(026) 44 22 094

directeur: mevrouw Patricia (P.) Put
patricia.put@debasisfluvius.nl

basisschoolasv.nl

Het draait om aandacht

In de huidige maatschappij gaat het er niet meer om wat je wordt, maar wie je bent, wat je doet, hoe je je ontwikkelt en hoe je hieraan richting geeft. Voor onze kinderen is het van belang dat zij vaardig zijn om hun weg in de snel veranderende maatschappij te kunnen vinden. Dit vraagt om flexibiliteit, creativiteit, zelfredzaamheid en een flinke dosis zelfkennis.

De wereld aanschouwen, ontdekken en eraan deelnemen
Om de wereld om je heen te ontdekken heb je goede basisvaardigheden nodig. Deze vaardigheden helpen je de wereld te begrijpen en lopen als een rode draad door ons onderwijs. Naast het onderwijscurriculum met goed taal en rekenonderwijs en wereldoriëntatie besteden wij extra aandacht aan; Engels, techniek en creativiteit. Zo bieden wij een stevige basis voor de 21e eeuw.

In het kort:
·    Kleinschalig en persoonlijk
·    Engels vanaf groep 1. Enige Early Bird gecertificeerde school van Arnhem
·    Techniekdagen
·    Extra activiteiten i.s.m. culturele instellingen
·    Vakdocenten gym en muziek
·    Gastdocenten Engels en techniek
·    Extra activiteiten i.s.m. culturele instellingen
·    Continurooster
·    Na-schoolse opvang in het gebouw