Stel cookie voorkeur in

Arnhemse Montessorischool

Nicolaas Maesstraat 6
6814 LB  ARNHEM

(026) 44 27 025

directeur: mevrouw A. (Atty) van Enk
atty.vanenk@debasisfluvius.nl

arnhemsemontessorischool.nl

Help mij het zelf te doen

Dat is ons motto op de Arnhemse Montessori School. Wij bieden de kinderen de mogelijkheid om in “vrijheid” te leren. Door de pedagogische visie waarbij leerkrachten aansluiten bij de ontwikkeling en interesse van uw kind en waarbij ze de leerling uitdagen. Door de kindvriendelijke, geborgen en geordende omgeving die de school biedt en door de groepssamenstelling waarbij kinderen van verschillende leeftijden met elkaar samenwerken.

Kosmisch onderwijs
Ons Montessori-onderwijs gaat uit van samenhang tussen de vakken aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en geschiedenis. We vatten deze vakken samen onder de term 'Kosmisch onderwijs'. Kinderen verwerven het inzicht dat feiten en verschijnselen waarmee wij te maken hebben nooit als losse fragmenten bestaan, maar delen zijn van een groter
geheel. Wij bieden de kinderen een brede kijk op het geheel, waaruit tenslotte een visie op de wereld en het wereldgebeuren voortvloeit.

Vakleerkrachten muziek en beweging
Ons muziekonderwijs wordt iedere week door de muziekleerkracht verzorgd voor alle groepen. De muzieklessen bestaan uit zang en het bespelen van muziekinstrumenten. De lessen bewegingsonderwijs in de onderbouw worden bijna allemaal verzorgd door de groepsleerkracht. Om de week wordt aan de onderbouw een gymles in de gymzaal door de vakleerkracht gegeven. De groepen drie tot en met acht krijgen twee maal per week drie kwartier les van een vakleerkracht.