Stel cookie voorkeur in

Voor DeBasisFluvius zoeken we een Lid Raad van Toezicht

28-05-2019

Voor DeBasisFluvius, een grote instelling in het primair onderwijs met 35 basisscholen in Arnhem en Renkum, zoeken wij een:

LID RAAD VAN TOEZICHT

Profielschets

 

Elk lid van de Raad van Toezicht dient een bijdrage te kunnen leveren aan het algemeen profiel van de Raad van Toezicht. In aanvulling op de eerder genoemde profielschets van de Raad van Toezicht als geheel, wordt van de individuele leden de volgende kwaliteiten en eigenschappen gevraagd:

1. heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne;

2. kan snel overzicht en inzicht verwerven en hoofdlijnen van beleid beoordelen;

3. heeft samenwerkingskwaliteiten en kan anderen motiveren en activeren;

4. heeft oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten;

5. is rolbekwaam;

6. kan beslissingen of meningen beargumenteren;

7. is in staat tot kritische zelfreflectie en zelfcorrectie;

8. is onafhankelijk en onbevangen;

9. heeft voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een Raad van Toezicht;

10. voorkomt onverenigbare belangen in posities of relaties;

11. beschikt over voldoende kennis en ervaring om de succes- en risicoparameters van de stichting goed te kunnen beoordelen;

12. is integer en zorgvuldig. 
 

Binnen de Raad van Toezicht is een evenwichtige portefeuilleverdeling wenselijk. Er wordt gestreefd naar een portefeuilleverdeling waarbij:

● twee leden expertise bezitten op het gebied van financiën;

● twee leden expertise bezitten op het gebied van onderwijs;

● in ieder geval één expertise bezit op het gebied van HRM;

● bij voorkeur minimaal één lid een brede juridische oriëntatie kent.

Daarnaast streeft de Raad van Toezicht na dat bij in ieder geval één van de leden kennis en ervaring op het gebied van huisvesting. 


Profiel vacature lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht zoekt aanvulling met een lid met kennis van en ervaring met het aandachtsgebied financiën. Bij voorkeur een toezichthouder met kennis van en ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen binnen financiën, HRM/HRD, ICT, facilitair en huisvesting op strategisch niveau. Kennis en ervaring op het gebied van huisvesting en duurzaamheid en de bekostiging daarvan is een pre.

 

Solliciteren

Hebt u belangstelling voor de vacature lid Raad van Toezicht DeBasisFluvius? Richt dan uw sollicitatiebrief aan de heer drs. P.C.A. van Dongen, voorzitter van de Raad van Toezicht, en stuur uw brief en CV per e-mail naar info@erikversteege.nl.