Stel cookie voorkeur in

Voor DeBasisFluvius zoeken we een Lid College van Bestuur

28-05-2019

Voor DeBasisFluvius, een grote instelling in het primair onderwijs met 35 basisscholen in Arnhem en Renkum zoeken wij een 

LID COLLEGE VAN BESTUUR

Profielschets

Het College van Bestuur in nieuwe samenstelling is vanaf 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de continuïteit van stichting DeBasisFluvius. Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de ambities in het Strategisch Beleidsplan 2015–2020 en het nieuwe strategisch beleidsplan: de Expeditie. Naast deze algemene opdracht heeft de Raad van Toezicht de volgende opdrachten opgesteld:

1. Lever een actieve bijdrage aan de doorontwikkeling van de Expeditie, het strategisch beleidsplan voor de volgende planperiode 2020–2024 en beschrijf concrete doelstellingen voor toekomstige plannen - met onder andere impulsen voor onderwijsontwikkeling en professionalisering van medewerkers (strategische HRM/HRD-beleid voor alle categorieën personeel).

2. Creëer op basis van een krachtige bestuursstijl een heldere strategische, pedagogische en didactische visie, die leidt tot nieuwe taken voor en herpositionering van het onderwijs, kinderopvang en ondersteuning in samenwerking met onderwijs- en maatschappelijke organisaties (ketenpartners) in wijken en op lokaal niveau.

3. Draag zorg voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs, met name innovatie van onderwijs in het perspectief van veranderende wensen van ouders binnen de technologische mogelijkheden en de daarbij behorende didactiek. Lever een actieve bijdrage en impuls aan versterking innovatief onderwijs en neem stimulerende maatregelen die directeuren uitdagen om te experimenteren met vernieuwend onderwijs.

4. Bevorder een goede balans tussen autonomie voor de 35 scholen en gezamenlijkheid binnen de DeBasisFluvius. 

Functie-eisen
• Een academisch werk- en denkniveau;
• Bij voorkeur ruime ervaring in een bestuurlijke functie in het onderwijs of in een met het onderwijs verbonden sector;
• Een persoonlijke visie op systematisch vernieuwen en verbeteren van onderwijs en innovatie in bredere zin;
• Ervaring met verandermanagement en eventueel met het borgen van veranderingen in een complexe organisatie;
• Kennis van en ervaring met systematische kwaliteitszorg en het uitvoeren van interne audits op diverse beleidsterreinen;
• Kennis van methoden en technieken op het gebied van onderwijsmanagement, personeelsmanagement, HRM/HRD-beleid en financieel beleid;
• Ruime ervaring op het gebied van het vertalen van langetermijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid en actieplannen;
• Kennis van (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen en de beschikking over een relevant netwerk.

Persoonlijkheidsprofiel
• U bent gericht op samenwerken en krijgt op basis van relatie en visie mensen in beweging;
• U bent ondernemend, laat innovatief gedrag zien, toont lef en moed en staat open voor nieuwe ontwikkelingen in een professionele organisatie;
• U hebt oog en waardering voor verschillen tussen medewerkers en bent mensgericht in uw persoonlijk handelen;
• U bent een verbindend bestuurder. Eigenschappen als luisteren, vragen stellen, faciliteren, respect tonen, ruimte geven, vertrouwen en zelfreflectie typeren uw leiderschapsstijl;
• Als leidinggevende wordt u door de directeuren gezien als coach en stimulator in hun persoonlijke ontwikkeling;
• U geeft vertrouwen aan mensen en legt verantwoordelijkheid voor het behalen van doelstellingen en prestaties neer bij directeuren en medewerkers van het bestuurskantoor aan wie u leiding geeft
• U bent helder en koersvast waar het gaat om richting geven aan een hoge kwaliteit van onderwijs;
• U spreekt mensen aan op het proces en de door hen behaalde resultaten;
• Uw ervaring met integraal management stelt u in staat beleid te ondersteunen met een heldere financiële onderbouwing en meerjarenplanning. U bent in staat anderen mee te nemen in integraal denken en kaders stellen;
• U hecht waarde aan samenwerking en afstemming met externe stakeholders: schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, de gemeenten en andere externe partners
• Bij al uw activiteiten werkt u verder aan een professionele organisatie waarbij u als bestuurder toegankelijk, maar ook veeleisend bent;
• U bent in staat medewerkers aan te spreken op kwaliteit en inzet en, waar nodig, hen daarin te versterken;
• Kerncompetenties: strategische visie, focus aanbrengen en houden, luisteren en vragen stellen, ondernemerschap en empoweren.

De volgende kernwoorden typeren de persoonlijkheidskenmerken van de bestuurder:
communicatief – ambitieus – energiek – risico’s durven nemen – nieuwsgierig – uithoudingsvermogen – lef – het verschil willen maken – kwetsbaar durven opstellen.


De volgende kernwoorden typeren de stijl van leidinggeven van de bestuurder
verbindend – vernieuwend – netwerker – politiek sensitief – transparant – toegankelijk en laagdrempelig.

 

Solliciteren

Ziet u als bestuurder een uitdaging in de Expeditie van DeBasisFluvius? Richt dan uw sollicitatiebrief aan mevrouw E. Kruize, voorzitter van de benoemingscommissie en stuur uw brief en CV voor de sluitingsdatum per e-mail naar info@erikversteege.nl.