Stel cookie voorkeur in

Inspectie van het Onderwijs positief over Anne Frankschool

19-06-2018

De inspectie van het onderwijs heeft uitgesproken vertrouwen te hebben in het onderwijs  op de Anne Frankschool.

De Inspectie aan het woord: “De inspectie maakt jaarlijks een risicoanalyse voor alle scholen in Nederland. Bij de Anne Frankschool hebben we risico's gezien bij de resultaten van de leerlingen. Daarom hebben we op de Anne Frankschool een onderzoek uitgevoerd. Uit ons onderzoek blijkt dit inderdaad dat de resultaten over de afgelopen jaren te laag zijn. Toch vinden we dat de basiskwaliteit van de Anne Frankschool voldoende is. Uit ons onderzoek blijkt namelijk ook dat de kwaliteit van de lessen en de extra hulp die sommige leerlingen krijgen voldoende zijn. Dat geldt ook voor de sfeer en de veiligheid op school en de zorg voor de kwaliteit van het onderwijs. De Anne Frankschool werkt voortdurend aan de verbetering daarvan. Als iets niet in orde is, doet ze daar iets aan. Tijdens het aanvullend onderzoek dat wij op 1 maart 2018 hebben uitgevoerd, blijkt dat de resultaten zo zijn verbeterd dat wij voldoende vertrouwen hebben in de kwaliteit van het onderwijs op deze school.”

DeBasisFluvius is trots op wat de Anne Frankschool heeft gereikt in het verbeteren en borgen van haar onderwijskwaliteit;

Het bestuur aan het woord: “Ondanks dat de eindopbrengsten drie keer op rij onder de inspectie norminspectienorm liggen, zijn de zicht op ontwikkeling, het didactisch handelen en het schoolklimaat voldoende. Het pedagogisch klimaat, de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur zijn zelfs als goed beoordeeld. Dit positieve beeld heeft ervoor gezorgd dat de school de kans heeft gekregen te laten zien dat de ingezette verbeteringen doorzetten in de tussenresultaten.

Het bestuur is trots op het team van de Anne Frankschool, vooral op de observatie dat zij zich eigenaar voelen van het onderwijsleerproces van hun kinderen. Met behulp van de methodiek van leerKRACHT en het professioneel leiderschap van het team heeft de Anne Frankschool zich ontwikkeld tot een school met een professionele kwaliteitscultuur. De medewerkers staan open voor feedback (hebben op eigen verzoek interne audits aangevraagd en geven elkaar gericht feedback tijdens de collegiale consultaties). Het team doet vervolgens ook wat met deze feedback. Daarbij durven ze keuzes te maken, waardoor er meer focus komt en de verbeteringen zichtbaar worden.”

Lees het inspectierapport.