Stel cookie voorkeur in

Proces OBS De Boomhut

20-02-2018

Onze missie is leidend voor veel activiteiten die in de afgelopen weken zijn opgepakt om voortgang van goed onderwijs voor de kinderen op De Boomhut te garanderen. Zo is er begin februari een interim-directeur gestart, mede dankzij de flexibele en voortvarende houding van de MR in dit proces. Daarnaast zijn er regelmatig overlegmomenten met zowel team als MR, zo ook gisterenavond. Als er informatie is die wij breder kunnen delen, dan zullen wij dat eerst met betrokkenen (team en ouders) doen en daarna met externe betrokkenen.

Het onderzoek naar de financiële bedrijfsvoering op De Boomhut is nog in volle gang. De politie doet strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast doet een extern bureau een onafhankelijk onderzoek ter objectivering van onze bevindingen. De onderzoeken zijn nog niet afgerond, waardoor het nog niet mogelijk is om inhoudelijke uitspraken te doen over de bevindingen. Zodra hier mededelingen over te doen zijn, treden wij hiermee naar buiten.

DeBasisFluvius bereidt kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de voorbereiding op deze maatschappij centraal staat. Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen bij de 21e eeuw, zoals eigenaarschap, samenwerken en leren van en met elkaar. Dat doen wij in verbinding met onze omgeving: de wijk, het stedelijk netwerk, het voortgezet onderwijs en de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Alleen samen kunnen wij onze ambitie waar maken, dat is onze diepste overtuiging.