Stel cookie voorkeur in

Predicaat excellent voor eerste opvang onderwijs POL het Mozaïek

23-01-2018

Het Mozaïek heeft voor het onderwijs aan asielzoekerskinderen op de Proces Opvang Locatie aan de Groningensingel maandag het predicaat excellent ontvangen. Het predicaat excellentie is toegekend, omdat de school een doordacht, concreet uitgewerkt en veelomvattend beredeneerd onderwijsaanbod heeft ontwikkeld voor de diverse en fluctuerende leerlingenpopulatie binnen het nieuwkomersonderwijs. Men wil kinderen de juiste handvatten geven om een goede start te kunnen maken in het Nederlandse onderwijs. Het is een helder en relevant excellentieprofiel. 

De school heeft een onderwijskader gecreëerd waar de nieuwkomersleerlingen met enorm uiteenlopende onderwijsbehoeften binnen passen. Dit maakt het onderwijsaanbod excellent. De school slaagt erin de leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen de dagelijks wisselende situatie en draagt er zorg voor, dat het organisatorisch mogelijk is en overzichtelijk blijft voor de leerkrachten.

Bij de jury is er het vertrouwen in de duurzaamheid van het profiel. Enerzijds omdat er veel geinvesteerd wordt in de professionaliteit van de leerkrachten en er een sterk op ontwikkeling gerichte attitude is en anderzijds omdat de uitgewerkte aanpak weloverwogen en gebaseerd is op (praktijk)wetenschappelijke inzichten.

Hoofd van de inspectie PO, Rutger Meijer, en burgemeester Marcouch waren er om het predicaat uit te reiken en hun waardering uit te spreken.

Bent u benieuwd naar het juryrapport? Lees het hier

Lees ook het artikel in De Gelderlander: Eretitel voor asielonderwijs Arnhem​.