Stel cookie voorkeur in

Vakantierooster 2019 - 2020

Het is voor ouders vrijwel nooit toegestaan van onderstaand vakantierooster af te wijken. Voor vrijaf minder dan tien schooldagen moet een verzoek aan de directeur van de school worden gericht; voor vrijaf meer dan tien schooldagen moet de gemeentelijke leerplichtambtenaar worden benaderd. De wet op de leerplicht voorziet echter nauwelijks in uitzonderingen. Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar hebben dus weinig speelruimte tot het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Kijk op de website van de betreffende gemeente voor de leerplichtregeling. LET OP: ongeoorloofd schoolverzuim wordt gecontroleerd en beboet!

Herfstvakantie

12 oktober tot en met 20 oktober 2019
 

Kerstvakantie

21 december 2019 tot en met 5 januari 2020
 

Voorjaarsvakantie

22 februari tot en met 1 maart 2020
 

Pasen

13 april 2020
 

Meivakantie

25 april tot en met 10 mei 2020
 

Hemelvaartsdag en vrijdag erna

21 mei en 22 mei 2020
 

Pinksteren

1 juni 2020
 

Zomervakantie

11 juli tot en met 23 augustus 2020


De school stelt vast of Goede Vrijdag (10 april) een vrije dag is. Zie hiervoor de website van uw school.

Het Suikerfeest valt dit jaar op een zondag.