Stel cookie voorkeur in

Vakantierooster 2018 - 2019

Het is voor ouders vrijwel nooit toegestaan van onderstaand vakantierooster af te wijken. Voor vrijaf minder dan tien schooldagen moet een verzoek aan de directeur van de school worden gericht; voor vrijaf meer dan tien schooldagen moet de gemeentelijke leerplichtambtenaar worden benaderd. De wet op de leerplicht voorziet echter nauwelijks in uitzonderingen. Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar hebben dus weinig speelruimte tot het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Kijk op de website van de betreffende gemeente voor de leerplichtregeling. LET OP: ongeoorloofd schoolverzuim wordt gecontroleerd en beboet!

Herfstvakantie

13 oktober tot en met 21 oktober 2018
 

Kerstvakantie

22 december 2018 tot en met 6 januari 2019
 

Voorjaarsvakantie

2 maart tot en met 10 maart 2019
 

Pasen

22 april 2019
 

Meivakantie

27 april tot en met 5 mei 2019
 

Hemelvaartsdag en vrijdag erna

30 mei en 31 mei 2019
 

Pinksteren

10 juni 2019
 

Zomervakantie

6 juli tot en met 18 augustus 2019

 

Dit jaar kunnen scholen indivueel bepalen of zij de week voor de meivakantie (20 april tot en met 28 april) ook vakantie hebben.
De school stelt vast of Goede Vrijdag (19 april) of Suikerfeest (4 juni) een vrije dag is.

Zie hiervoor de website van uw school.