Stel cookie voorkeur in

Vakantierooster 2017 - 2018

Het is voor ouders vrijwel nooit toegestaan van onderstaand vakantierooster af te wijken. Voor vrijaf minder dan tien schooldagen moet een verzoek aan de directeur van de school worden gericht; voor vrijaf meer dan tien schooldagen moet de gemeentelijke leerplichtambtenaar worden benaderd. De wet op de leerplicht voorziet echter nauwelijks in uitzonderingen. Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar hebben dus weinig speelruimte tot het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Kijk op de website van de betreffende gemeente voor de leerplichtregeling. LET OP: ongeoorloofd schoolverzuim wordt gecontroleerd en beboet!

Herfstvakantie
14 oktober tot en met 22 oktober 2017

Kerstvakantie
23 december 2017 tot en met 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie
10 februari tot en met 18 februari 2018

Pasen
2 april 2018

Studiedag stichting
3 april 2018

Koningsdag
27 april 2018

Meivakantie incl. Hemelvaartsdag
28 april tot en met 13 mei 2018

Pinksteren
21 mei 2018

Zomervakantie
7 juli tot en met 19 augustus 2018

 

De school stelt vast of Goede Vrijdag (30 maart) of Suikerfeest (15 juni) een vrije dag is. Zie hiervoor de website van uw school.