Stel cookie voorkeur in

Toezicht

De stichtingen De Basis en Fluvius zijn met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 17 november 2016 een intensieve samenwerking aangegaan. Dit betekent dat de Raden van Toezicht vanaf januari 2017 gezamenlijk vergaderen onder leiding van een onafhankelijke voorzitter.
De Raad van Toezicht functioneert conform de Code Goed Bestuur. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan beschreven in de statuten van de stichtingen. 

Voorzitter:
dhr. P. van Dongen

Leden Raad van Toezicht
dhr. A.J. Strengers
dhr. H. Dankaart
mw. E. Kruize
mw. I. Wessels