Stel cookie voorkeur in

Protocollen en regelingen

Ieder kind is welkom op onze scholen. Wij werken samen met onze partners aan Passend Onderwijs voor ieder kind in Arnhem en Renkum. Een moderne school is de samenleving in het klein, gekenmerkt door diversiteit. Op school mag je zijn wie je bent, maar dat betekent niet dat je zomaar mag doen wat je wilt. De school bied fysieke en geestelijk veiligheid. Een kind dat leert omgaan met verschillen, voelt zich later ook thuis in onze pluriforme samenleving. Juist omdat hij geleerd heeft zich te verplaatsen in verschillende gezichtspunten: samen leren, samen werken en samen leven. 

DeBasisFluvius vindt educatief partnerschap belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen: leerkrachten, ouders en kinderen die samenwerken om het kind het beste uit zichzelf te laten halen. Scholen en ouders doen dat door hun kennis over het onderwijs en het kind te delen en bij elkaar brengen. Leerkrachten en kinderen doen dat door samen verantwoordelijk te zijn voor het onderwijsproces, het kind wordt gehoord, kan eigen leerdoelen stellen en mag aangeven waar het hulp of ondersteuning nodig heeft. Dit is ook zichtbaar in ons logo, kind, ouder en leerkracht staan met elkaar in verbinding.

DeBasisFluvius heeft protocollen en regelingen die voor iedere school hetzelfde zijn en waar nodig ook opgenomen zijn in de schoolgidsen en websites van onze scholen. Dit zijn onder andere het Veiligheidsplan, de klachtenprocedure en de regels rondom de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Downloads/Verwijzingen

Veiligheidsplan scholen

Klachtenprocedure

Regels rondom AVG (in ontwikkeling)