Stel cookie voorkeur in

Protocollen en regelingen

Klachtenregeling
Wij zien een klacht doorgaans als een gratis advies om het beter te doen. Vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs continue te verbeteren. Aarzel daarom niet om over problemen en mis(ver)standen in een vroeg stadium op de juiste plek te communiceren.
 
Veruit de meeste zaken over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Zonodig kan de interne contactpersoon worden benaderd om het gesprek te helpen voeren. Iedere school beschikt over een eigen interne contactpersoon. Gegevens daarover vindt u in de schoolgids. De interne contactpersoon kan u over nader informeren over het gebruik van de klachtenregeling; deze onderzoekt ook of bemiddeling kan helpen om een oplossing te vinden, maar zal u zonodig doorverwijzen naar onze vertrouwenspersonen.
 
Conform wettelijke regelgeving hebben de stichtingen De Basis en Fluvius een klachtenprocedure ingericht. Hieronder is de klachtenregeling te lezen, evenals een handzaam bijbehorend stappenplan. Daarin zijn ook de namen van onze vertrouwenspersonen opgenomen. Ouders, evenals iedereen die deel uitmaakt van de school, kunnen klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en het personeel of het nalaten daarvan.

Vertrouwenspersonen DeBasisFluvius
Paul de Vries (06) 51 32 79 82 of pacdevries@gmail.com
Anke van Oostveen (06) 46194624 of anke@burowerkendemens.nl 
De interne vertrouwenspersonen staan in de schoolgids van uw school vermeld.