Stel cookie voorkeur in

Klachtenprocedure

Wij zien een klacht als een gratis advies om het beter te doen. Vragen, opmerkingen en klachten helpen ons de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs continue te verbeteren. Aarzel daarom niet om over problemen en mis(ver)standen in een vroeg stadium op de juiste plek te communiceren.
 
Veruit de meeste zaken over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Zonodig kan de interne vertrouwenspersoon worden benaderd om het gesprek te helpen voeren. Iedere school beschikt over een eigen interne vertrouwenspersoon. Wie dat is, dat vindt u terug in de schoolgids en/of de website van uw school.

De interne vertrouwenspersoon helpt u verder in de lijn van onze klachtenprocedure. Hij onderzoekt ook of bemiddeling kan helpen om een oplossing te vinden, maar zal u als het nodig is doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersonen.
 
Conform wettelijke regelgeving hebben de stichtingen De Basis en Fluvius een klachtenprocedure ingericht. U kunt hiernaast de klachtenprocedure lezen/downloaden. Wij hebben ook een handzaam stappenplan gemaakt om u snel op weg te helpen.

Ouders en personeelsleden kunnen klachten indienen. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag en het personeel of het nalaten daarvan.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is een medewerker van de school die u als ouder of personeelslid kan ondersteunen bij het indienen van uw klacht. Hij is uw aanspreekpunt en u kunt met hem de klacht bespreken, er over praten, maar ook als bemiddelaar inzetten. Als het nodig is om uw klacht over te dragen naar de externe vertrouwenspersoon dan zorgt hij ervoor dat dit zorgvuldig uitgevoerd wordt door middel van een warme overdracht.

De interne vertrouwenspersoon is meestal een leerkracht op de school. Wie de interne vertrouwenspersoon is, kunt u terugvinden in de schoolgids en/of website van de school. 

De interne vertrouwenspersonen worden jaarlijks geschoold zodat zij hun taak goed kunnen uitvoeren. 

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is neutraal en onafhankelijk. Hij ondersteunt u bij uw melding/klacht. Hij kent een geheimhoudingsplicht. Hij fungeert als klankbord voor u en kan indien u dat wenst ook bemiddelen. Hij kent wel een meldingsplicht bij strafbare feiten. 

De externe vertrouwenspersonen zijn:

Paul de Vries
(06) 51 32 79 82
pacdevries@gmail.com


Klaartje Thierry
(06) 36 46 38 11
klaartje@werkinvertrouwen.nl

 

 

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris werkt namens het bestuur. Hij onderzoekt wat nodig is om de klacht te behandelen. Hij voert hoor en wederhoor uit met de betrokken partijen. Hij informeert, overlegt en/of escaleert naar het bestuur als dat nodig. Op basis van de hoor en wederhoor komt de klachtenfunctionaris met een oplossing/oordeel over de klacht namens het bestuur. Indien u hier niet mee akkoord gaat kunt u de klacht/melding indienen bij het Landelijke Klachtencommissie.

De klachtenfunctionarissen zijn:

Anne Marie van Lanen
(06) 81 08 80 83
annemarie.vanlanen@debasisfluvius.nl


Anke van Oostveen
(06) 46 19 46 24
anke@werkinvertrouwen.nl