Stel cookie voorkeur in

Innovatie en ICT

“Het is fantastisch om samen op te trekken, al vergt het soms wat meer tijd.” Annelies Wiggers, programma-manager PO CLC/iXperium, werkt vanuit haar functie samen met veel verschillende partijen in Arnhem: Delta, De Onderwijsspecialisten, HAN Pabo en Center of Expertise Leren met ICT in het Community Learning Center. Alle partijen streven naar een brede innovatieve agenda rondom Leren en lesgeven met ICT alsmede wetenschap en technologie voor Gelderland. In 2017 sloot De Onderwijsspecialisten aan bij het CLC. “We adviseren scholen op het gebied van lesgeven met ict. We werken met onderzoekdesignteams en kenniskringen in de scholen en ontvangen leerkrachten en leerlingen met prikkelende programma’s. In de iXspace bijvoorbeeld bevorderen we ontwerpend leren, waarin wetenschap en technologie verweven zijn. En de belangstelling voor maakonderwijs groeit. We hebben in 2017 veel kansen benut. We hebben nu alles aan elkaar verbonden om nog meer ruimte te maken voor nieuwe ideeën. De bij-effecten zijn wellicht veel groter. Het curriculum wat losser krijgen: het onderwijs zit te wachten op ruimte, vooral in het mentale model.” 

Stichting leerKRACHT
De cultuur van ‘de school elke dag samen een beetje beter maken’, kenmerkt het gedachtegoed van stichting leerKRACHT. In 2017 is het initiatief opgevat om dit verder toe te spitsen op de eigen vraag van onze PO-besturen. Er is een behoeftepeiling gedaan, waarbij een deel van onze scholen aangaf hun kennis te willen hernieuwen, aan te scherpen en een maatwerkprogramma te wensen. Het gaat om de creatie van een professionele cultuur, waarin leerkrachten van elkaar leren en samen het onderwijs steeds een beetje beter maken. Leerkrachten analyseren met collega’s elkaars lessen, kijken naar het effect op de leerlingen en geven elkaar feedback. We hebben er een eigen programma van gemaakt.

Designteams
Drie van onze scholen, De Dorendal, Anne Frankschool en Het Jongleren, participeerden in 2017 in design-teams. De school onderzoekt met het team een onderzoeksvraag in relatie tot leren en lesgeven met ICT. De Anne Frankschool maakte een duidelijke verbinding tussen de onderzoeksvraag van het designteam en de kenniskring (Samen Opleiden met Pabo). Meerdere scholen hebben een kenniskring over 21e-eeuwse vaardigheden en daar sluiten we vanuit het iXperium op aan.


Inbedding in HR agenda en professionalisering
De competenties voor leren en lesgeven met ICT dienen te worden ingebed in het HR-beleid van de schoolbesturen: er wordt een gezamenlijk professionaliseringsbeleid opgezet. Een werkgroep vanuit de verschillende besturen werkt hiervoor in 2018 een plan van aanpak uit.

iXperium
Het iXperium staat voor het inspireren van leerkrachten, studenten en andere betrokkenen. Het speerpunt van 2017 was de transfer van de opgedane ervaring en kennis naar de eigen klas. Zo is gestart met iXperiumplus, een online omgeving voor leerkrachten die met hun groep een bezoek brengen aan het iXperium. Mede door een investering van de schoolbesturen was het iXperium in staat meer ict-devices uit te lenen aan studenten en leerkrachten, die daardoor meer ict-rijke lessen op school hebben verzorgd. Veel scholen van DeBasisFluvius maken gebruik van het iXperium voor vastgestelde en programma’s op maat. Ook wordt de iXspace gebruikt: hier gaat het om vragen vanuit wetenschap en technologie. We onderzoeken welke scholen nu nog weinig gebruik maken van het iXperium en wat de redenen daarvoor zijn.

Arnhems Onderwijsje en Arnhem Meestert
Beweging en verbinding in het Arnhems Onderwijs creëren door informeel leren en anders ontmoeten. Dat gebeurt in Arnhems Onderwijsje. Dwars door verschillende geledingen als besturen, leerkrachten, directeuren, studenten, stafleden en leerlingen heen. In verbinding met een inspirerende wereld buiten Arnhem en buiten het onderwijs. In 2017 zijn nieuwe initiatieven ontplooid en goede bestaande verder uitgediept. Arnhems Onderwijsje droeg onder andere bij aan: Het Arnhems OnderwijsCafé; Kleuterkracht; ArnhemMeestert; PO in actie; De OnderwijsKracht-portretten; HAN Honour trajectKlassenRuil XL; Droomschool/ Arnhemse Kinderraad Vet/KinderKabinet en iXklas.

Arnhem Meestert is het platform voor informele ontmoeting van meesters in alle geledingen van het onderwijs. Arnhem Meestert startte in 2016 en groeide tot een community van 15 meesters en een aantal ouderejaars studenten. 2017 was een jaar waarin Meestert zich zowel landelijk als lokaal verder op de kaart heeft gezet. 

In de nieuwe iXklas komen leerlingen een dag in de week naar het iXperium om met studenten van de Pabo en hun docenten samen te leren. “We willen ontdekken wat er nodig is om echt samen te leren. Recht doen aan verschillen, het motto van het iXperium, is cruciaal. Ook het speciaal onderwijs doet mee. Doordat deze leerlingen in huis zijn bij de HAN, komen er als vanzelf nieuwe ideeën op: ook bij studenten van andere opleidingen dan de Pabo. Zo hebben ICA-studenten een app ontwikkeld voor het zelfstandig reizen van leerlingen uit het Speciaal Onderwijs.”

“Innovatie met lef en vertrouwen.”

Annelies Wiggers, Programmamanager PO CLC/iXperium 

 

Ga naar:

Onderwijs en Kwaliteit

 

Toezicht

 

Medezeggenschap

 

Human Resource Management

 

Bedrijfsvoering

 

Terug naar Jaarverslag