Stel cookie voorkeur in

Human Resource Management

Het vak van leerkracht ontwikkelt zich. Er is op alle niveaus veel aan de hand. Klaartje van Dillen-Koorn is Manager Human Recources bij DeBasisFluvius: “We hebben te maken met externe ontwikkelingen als oplopende tekorten aan leerkrachten, steeds minder beschikbare vervangers en een toenemende ervaring van werkdruk. Het langdurig verzuim neemt op onze scholen sterk toe. Intern bevinden we ons in een groot veranderingsproces. We vragen veel van onze medewerkers om het onderwijs steeds beter te maken. We realiseren ons dat doordat we ons zo ontwikkelen, we ook beweging veroorzaken die niet iedereen prettig vindt. Er is mobiliteit naar buiten toe. En dat in een krimpende markt, maar met het oog op de lange termijnstrategie van kwaliteit en duurzaamheid vinden we het toch noodzakelijk. Persoonlijk en gedeeld leiderschap van onze medewerkers zijn mede bepalend voor het bereiken van ons doel: samen het beste onderwijs bieden voor de kinderen in Arnhem en Renkum.

Het jaar 2017 stond dan ook in het teken van de vraag hoe wij een lerende organisatie kunnen worden. Met onze schooldirecteuren, senior-adviseurs en managers in het shared services center volgen we gezamenlijk een intensief leiderschapstraject. De effecten dienden zich in 2017 onstuitbaar aan. We constateren vraagstukken op de scholen met implicaties voor zowel management als onderwijsinhoudelijk leiderschap. Om de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen en de middelen efficiënter in te zetten, besloten we extra te investeren in scholing. DeBasisFluviusAcademie ziet in 2018 het levenslicht.

Bovendien willen we met een nieuw instrumentarium het ziekteverzuim terugdringen en het organisatiebewustzijn vergroten. De strategische keuze om onze krachten te bundelen heeft zich in 2017 ook reeds verzilverd: de personeels- en salarisadministratie kunnen we nu effectief in eigen beheer doen. We komen hiermee meer in control.

“Wat hebben we nodig aan leiderschap? Kan iedereen leiderschap ontwikkelen en hoe ziet dat er dan uit? Met 360° feedback maken we ontwikkelpunten zichtbaar en leren we elkaar beter aanvullen. Het is één van onze manieren om tot een lerende organisatie te komen.” Klaartje van Dillen-Koorn 

Zie ook: Personeel in cijfers

“Wat hebben we nodig aan leiderschap? Kan iedereen leiderschap ontwikkelen en hoe ziet dat er dan uit? "

Klaartje van Dillen-Koorn, manager Human Recource Management

 

Ga naar: 

Onderwijs en Kwaliteit

 

Toezicht

 

Medezeggenschap

 

Innovatie en ICT

 

Bedrijfsvoering

 

Terug naar Jaarverslag