Stel cookie voorkeur in

Jaarverslag 2017

Met schaarse middelen een grote verandering bewerkstelligen
Een turbulent jaar met grote veranderingen: zo kunnen we 2017 wel typeren. Steeds scherper zien we wat nodig is en hoe we daar met elkaar kunnen komen. Met onze schooldirecteuren, senior-adviseurs en managers in het shared services center volgen we gezamenlijk een intensief  leiderschapstraject. De effecten dienden zich in 2017 onstuitbaar aan. We constateren vraagstukken op de scholen met implicaties voor zowel management als onderwijsinhoudelijk leiderschap. Om het urgentiebesef, de kwaliteit van het onderwijs te ontwikkelen en de middelen efficiënter in te zetten te ondersteunen, besloten we extra te investeren in scholing. We equiperen de directeuren en de staf om samen een heldere visie te ontwikkelen op leren en professioneel veranderen en hoe de schoolteams daarin mee te nemen. We moeten niet vergeten dat in het primair onderwijs 100 jaar geld is gestoken in het uitvoeren van onderwijs en niet in het ontwikkelen van onderwijs. We willen snel tot resultaat komen, maar het vraagt ook denk- en ontwikkeltijd en geduld.

We ontwikkelen ons tot professionele leergemeenschappen 
Maximale samenwerking ten behoeve van alle kinderen. Met dit uitgangspunt begonnen we in 2016 aan een nieuw tijdperk. De twee schoolbesturen, stichtingen De Basis en Fluvius, ontwikkelden een gezamenlijke strategie om het beste onderwijs aan de kinderen in Arnhem en Renkum te kunnen bieden. Het samengaan van de  twee stichtingen is in 2017 geformaliseerd in een bestuurlijke personele unie. Ons strategisch beleidsplan ‘Samen voor ieder kind 2016-2020’ is volledig bottom up ontwikkeld. We constateerden dat, nu we met de implementatie halverwege zijn, meer sturing van ons wordt gevraagd. Sturing ook ten aanzien van de inhoud van het onderwijs. Onze ontwikkelingswens versnellen we met de inrichting van professionele leergemeenschappen (PLG’s) in de scholen en voor de toekomst: in de wijken met bestuurlijke leergemeenschappen voor clusters van scholen. Met de PLG’s maken we ruimte voor de school om gericht keuzes te maken. Om te durven kiezen en dus te verantwoorden: dat betekent ook sommige zaken niet te doen. In plaats van allemaal generalistische  scholen: elkaar aanvullen met specialismen. Dit geeft rust en biedt verlichting van de werkdruk. Leerkrachten steeds beter stellen de goede dingen te doen voor de kinderen: dat is de drijfveer.

In control
We gaven invulling aan het advies van Berenschot om ons shared services center in te richten vanuit drie domeinen: Onderwijskwaliteit & HRM, Bedrijfsvoering & huisvesting en Bestuurszaken.

 

 

Om de ambities mogelijk te maken, hebben we in 2017 een aantal vitale processen in eigen beheer genomen. Daarmee zijn we tevens meer ‘in control’ gekomen, wat qua bedrijfsvoering speerpunt was. ICT zal de komende tijd een belangrijke rol spelen: ter ondersteuning van de PLG’s en om het interne kennisdelen te faciliteren. 

“Jullie zijn het krachtigste schoolbestuur dat we kennen”, zei de CBE-groep ons dit jaar. Op 40 locaties doen onze 36 scholen, 35 directeuren, 800 leerkrachten, 2 bestuurders, 1 shared services center met 30 medewerkers samen elke dag het beste voor alle 9.237 kinderen in het primair onderwijs, openbaar, bijzonder en interconfessioneel, in Arnhem en Renkum. 

We genieten van de verandering die we met onze scholen doormaken: we zijn op weg naar het beste onderwijs voor alle kinderen.
drs. M. R. (Manon) Ketz en drs. S.M.D. (Sylvia) Veltmaat
College van Bestuur

‘Het beste onderwijs voor alle kinderen’

 drs. S.M.D. (Sylvia) Veltmaat en drs. M. R. (Manon) Ketz, College van Bestuur

 

Ga naar: 

Onderwijs en Kwaliteit

 

Toezicht

 

Medezeggenschap

 

Innovatie en ICT

 

Human Resource Management

 

Bedrijfsvoering

 

 

Klik hier om het complete bestuursverslag DeBasisFluvius te lezen.