Stel cookie voorkeur in

Jaarverslag

In 2015 is een start gemaakt met een intensieve samenwerking tussen de stichtingen De Basis en Fluvius. Deze samenwerking heeft geleid tot onder andere een gezamenlijk beleidsplan 2015-2020, een nieuwe opzet van het overleg met directeuren van de scholen en ook verbeteringen in de bedrijfsvoering van beide stichtingen. 

Over het jaar 2015 hebben de stichtingen een eigen jaarverslag gemaakt. In beide jaarverslagen wordt aangegeven welke beleidsontwikkelingen gezamenlijk gemaakt zijn alsook de reguliere verslaglegging over de eigen stichting.