Stel cookie voorkeur in

Inspraak en Medezeggenschap

Een medezeggenschapsraad (MR) is verbonden aan een school, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) werkt op stichtingsniveau. Beide organen bestaan uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de reglementen van MR en GMR. De GMR vergadert zo'n acht keer per jaar. Daarbij voeren ze intensief overleg met het bestuur.

Samenstelling GMR DeBasisFluvius
Ricardo te Beest en Anne Claire Leene-Vink, vice-voorzitters.
Lindsey Samson, ambtelijk secretaris GMR (lindsey.samson@debasisfluvius.nl).

Personeelsgeleding De Basis:

 • Jeroen Verhoeven 
 • Pauline Essers
 • Paul de Brouwer
 • Carolien Salari
 • vacature

Oudergeleding De Basis:

 • Ricardo te Beest
 • Renata Sommelsdijk
 • Marloes Derksen
 • Jolanda van Heel
 • vacature

Personeelsgeleding Fluvius:

 • Jacomine Wasser
 • Hanneke Mooren
 • Wendie van Uuden
 • vacature
 • vacature

Oudergeleding Fluvius:

 • Anne Claire Leene-Vink
 • Annemiek Hilberink
 • Joris Jeurlink
 • vacature
 • vacature


Met vragen, opmerkingen, in te brengen agendapunten e.d. kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris. Download het overzicht portefeuillehouders GMR.