Stel cookie voorkeur in

Inspraak en Medezeggenschap

Een medezeggenschapsraad (MR) is verbonden aan een school, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) werkt op stichtingsniveau. Beide organen bestaan uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de reglementen van MR en GMR . De GMR vergadert zo'n acht keer per jaar. Daarbij voeren ze intensief overleg met het bestuur.

Samenstelling GMR Fluvius
Mark van Bentum, gmr.voorzitter@fluvius.nl
Jenny Wildeboer, gmr.secretaris@fluvius.nl
Kim Nijenhuis
Hanneke Mooren
Bregje van der Werf
Olga Buter
Ivo van Dulken
Marije Klein
Vacature oudergeleding
Vacature oudergeleding
Vacature personeelsgeleding
Vacature personeelsgeleding

Samenstelling GMR De Basis

Met vragen, opmerkingen, in te brengen agendapunten e.d. kunt u contact opnemen met de voorzitter/secretaris of rechtstreeks met de portefeuillehouders of schoolcontactpersonen.