Stel cookie voorkeur in

Archief jaarverslagen

In 2015 is een start gemaakt met een intensieve samenwerking tussen de stichtingen De Basis en Fluvius. Deze samenwerking heeft geleid tot onder andere een gezamenlijk beleidsplan 2015-2020, een nieuwe opzet van het overleg met directeuren van de scholen en ook verbeteringen in de bedrijfsvoering van beide stichtingen. 

Over ieder kalenderjaar doen wij verslag in ons jaarverslag. Het jaarverslag over 2018 leest u via de knop hieronder.

Publieksversie jaarverslag 2018

Het officiële verslag vindt u hiernaast. Ook de eerdere verslagen kunt u hiernaast bekijken/downloaden.