Stel cookie voorkeur in

Samenwerkings­­partners

DeBasisFluvius bereidt kinderen voor op een persoonlijke toekomst in een maatschappij die sterk verandert. Dit betekent dat in ons onderwijs de voorbereiding op deze maatschappij centraal staat. Ons onderwijs stimuleert de competenties die horen bij de 21e eeuw, zoals eigenaarschap, samenwerken en leren van en met elkaar.

Dat doen wij in verbinding met onze omgeving: de wijk, het stedelijk netwerk, het voortgezet onderwijs, het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Alleen samen kunnen wij onze ambitie waarmaken, dat is onze diepste overtuiging.

Wijkgericht werken
Als het mogelijk is kunnen kinderen van 0-13 jaar zich ontwikkelen in de eigen wijk. Daarom brengen scholen en partners de onderwijsbehoeften per wijk in kaart door de vraag te stellen: 'Wat is nodig voor de kinderen in deze wijk?' We trekken de wijken in en maken afspraken met teams van scholen, ouders en andere betrokkenen om te verkennen wat de ontwikkelrichting ter plaatse zou kunnen zijn. Zo werken we samen aan een passend en divers aanbod.

We werken samen met ondermeer:

Community Learning Center Arnhem    
levert een bijdrage aan onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling door het verkennen, onderzoeken en implementeren van vernieuwende toepassingen van technologie bij leren en onderwijzen, o.a. met Ixperium.

Stichting PAS                                               
stimuleert een optimale, ononderbroken ontwikkeling van alle kinderen in Arnhem van 0 tot 13 jaar met speciale aandacht en deskundigheid voor de kinderen die een extra zetje in de rug nodig hebben omdat zij van huis uit minder kansen hebben op een goede onderwijscarrière.

SWV PassendWijs                     
Samenwerkingsverband van 25 besturen en 134 scholen in het regulier, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs in de gemeenten Arnhem, Rheden, Rozendaal, Overbetuwe, Lingewaard en Renkum. Er zijn afspraken gemaakt hoe elke leerling zo goed mogelijk Passend Onderwijs kan krijgen. 

Academische OpleidingsSchool                                     Een partnerschap met de HAN Pabo heeft geleid tot de Academische Opleidingsschool: acht basisscholen participeren in het opleiden van studenten. Ook wordt samen innovatie aangejaagd in o.a. het Community Learning Center.

Delta, De Onderwijsspecialisten          
en andere schoolbesturen in Arnhem en omgeving.

Wijkteams                                              
Vanaf 2017 legt de gemeente Arnhem een grote verantwoordelijkheid bij de wijkteams. DeBasisFluvius speelt met elke school en met het bestuur een pro-actieve rol. Kijk op Zo doen we het in Arnhem voor meer informatie over de veranderingen.